top of page

מדיניות פרטיות

חברת משפחת טרסוב, (להלן: "מפעילת האתר") מכבדת את הפרטיות שלך ולכן הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות שלה.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ובמידה ואינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או להזמין מוצרים ומשלוחים ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות בכל זמן. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר על ידך על אף השינויים במדיניות הפרטיות משמעו הסכמה לשינויים אלו.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא מדיניות זו בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.


סוג המידע שנאסף ודרך האיסוף

מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים והמידע הבאים:

(א) מידע שתמסור כחלק מתהליך השהייה/ הזמנה באתר, ביישומון אן בטלפון, לרבות שם, כתובת, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי, ודרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני;

(ב)  הנתונים הנאספים אוטומטית אודות הגולשים באתר, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או ביישומון ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכם, כגון מידע הנוגע למחשב האישי ו/או למכשיר הנייד שלך, סוג דפדפן, כתובת ה-IP, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי בעת שימוש באתר או ביישומון, במטרה לנסות להתאים לך את הפתרון האולטימטיבי לדעתנו, ומידע טכני נוסף מסוג זה. דרכי האיסוף של מידע זה כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני התקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר.

כל המידע המצוין בסעיף זה יקרא להלן "המידע". לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך באופן רצוני, לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר, היישומון או הטלפון או פעילות שלך אל מול שירות לקוחות.  הנך מצהיר כי ידוע לך כי מבלי שתמסור את הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר הטעונים הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה יימסר לצדדים שלישיים רק בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות להלן.


אופן השימוש במידע

מפעילת האתר משתמשת במידע לצורכי מתן השירותים באתר, לרבות משלוח הודעות הקשורות בשירות הניתן והמוצרים המוזמנים.

מפעילת האתר עשויה לעדכן אותך במידע בטלפון החכם באמצעות היישומון בעדכונים בדחיפה (Push Notifications). 

לאחר ביצוע הזמנה, נשתמש בפרטי ההתקשרות שהזנת על מנת לשלוח לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מסרון (SMS), זאת על מנת לאשר את דבר קבלת ההזמנה וכן על מנת להודיע לך שהשליח נמצא בדרכו לבצע את השליחות.  בכפוף להסכמתך מראש, מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות על מנת להעביר אליך סקר לגבי השירות.

מפעילת האתר עשויה להשתמש במידע אשר אינו מזהה אותך אישית, לרבות לצורכי שיפור יישומי האתר והמוצרים הנמכרים דרכו, לניהול מחקר בדבר השימוש באתר ובשירותיו לרבות ניתוחים סטטיסטים של מכירות, נתונים לגבי איכות וזמינות השירות ובחינת המוצרים שנמכרים.  

אם בחרת לבצע הזמנה באמצעות האתר ו/או היישומון המופעלים באמצעות הפייסבוק מסנג'ר או ה -WhatsApp,  או בדרך דומה לאלו הנך מסכים כי מפעילת האתר תשלח לך הודעות ומבצעים בעתיד ולעניין אותך במוצרים דומים לאלו שחיפ שת


מאגר מידע רשום 

הנך מסכים כי פרטים מסוימים אשר תמסור באתר יישמרו במאגר מידע המנוהל על ידי מפעילת האתר.  מאגר המידע של מפעילת האתר רשום על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("מאגר המידע", "חוק הגנת הפרטיות"), מפעילת האתר פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי. הפרטים אשר יישמרו במאגר המידע הינם, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל ומספר טלפון.

 

העברת מידע וצדדים שלישיים

הנך מאשר כי ידוע לך שמפעילת האתר עשויה להעביר את המידע שהיא אוספת, לרבות היסטוריית הרכישות וההזמנות שלך, לספקי שירותים, שותפים עסקיים ולקבלני משנה ("צדדים שלישיים"), אשר עשויים להשתמש במידע זה כדי: (1) לעזור לנו לספק לך שירותים ו/או להפעיל את האתר, בין היתר באספקת ההזמנה דרך שירות משלוחים חיצוני,  וכן לחברות כרטיסי אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנות באתר; (2) לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים שלנו; (3) בכפוף להסכמתך, לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר שלנו ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר; (4) אם בחרת להשתתף בסקר. בנוסף, מפעילת האתר תעביר את פרטיך המזהים לצדדים שלישיים במקרים בהם הדבר נדרש עפ"י החוק או במקרים בהם מפעילת האתר מאמינה בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת להתאים להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים ו/או להגן על זכויותיה או קניינה או זכויות אלה של צד שלישי; או לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר. בנוסף מפעילת האתר תוכל לעשות שימוש במידע להעבירו לצד שלישי אם הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר או מי מטעמה; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר; אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע מפעילת האתר; ו- אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי.     

מפעילת האתר עשויה להשתמש ולשלוח מידע שהיא מקבלת לקבלני משנה הנמצאים במדינות שאינן מדינתך. כל קבלני המשנה של מפעילת האתר כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע. עם זאת, ידוע לך שייתכן שרמת ההגנה על המידע אינה גבוהה בחלק מהמדינות כפי רמתה במקום מגוריך או עסקיך.

כמו כן, מפעילת האתר עשויה להעביר את מאגרי המידע שלה המכילים מידע אם תמכור את החברה או חלק ממנה.   

מפעילת האתר עשויה לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפיה, בהתאם לתנאים מסחריים שהיא קובעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מפעילת האתר עשויה לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי, לרבות ב-  Google Analytics. מפעילת האתר משתמשת במידע שהיא מקבלת מ-Google Analytics  עבור שיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוספת לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics   להלן:

 http://www.google.com/policies/privacy

http://www.google.com/analytics/terms/us.html

האתר והיישומון מפעילים צ'אט באמצעות פייסבוק, מסנג'ר ,וואטסאפ או כל אפשרות שהחברה תבחר להשתמש הינם צדדים שלישיים אשר עשויים לאסוף מידע באמצעות האתר והיישומון של מפעילת האתר.  

מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות חברות או מותגים של מוצרים אשר משתמשים או מופיעים באתר, ואשר אינם בשליטתה של מפעילת האתר.


רישום והסרה מרשימת תפוצה 

עד שלא תבחר באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה (opt in) לקבלת דיוורים/תקשורת או מידע ביחס לאתר, מוצריו ושירותיו, מפעילת האתר לא תעשה שימוש במידע שמסרת על מנת לשלוח לך דיוורים או מידע, לרבות אך לא רק, עלוני פרסום, מידע שיווקי וחומרים נוספים בדבר המוצרים או השירותים באתר. האמור לעיל בסעיף זה לא חל על השירות שניתן באמצעות מסנג'ר של  Facebook, ווטסאפ או אפשרות אחרת שהחברה תשתמש עשוייה לשלוח לך מידע וחומר שיווקי במהלך בצ'אט.

בכל מקרה מפעילת האתר תהיה רשאית לשלוח לך מידע הנדרש כחלק מהליך ההזמנה של המוצר או בקשר להזמנה הספציפית.

כגולש רשום, יש לך את האפשרות להסיר (opt out) את כתובתך מרשימת התפוצה ולבקש שלא לקבל דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או כל אמצעי דיוור אחר הכוללים מידע שיווקי ממפעילת האתר, לשם כך עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה בכל אחד מאמצעי המשלוח (הודעה בטלפון הנייד ומייל אלקטרוני) על מנת להסירו באופן פרטני. בקשת ההסרה תטופל לפי הפרטים שימסרו נקודתית למספר הטלפון/מייל שיועבר אליו פרטני. באם יש לך יותר ממספר טלפון/מייל אחד יש לשלוח הסרה לכל מספר בנפרד 


שינויים ומחיקה של מידע ממאגר מידע

במידה ותרצה שמידע המזהה אותך אישית המצוי ממאגרי המידע של מפעילת האתר יימחק, ישונה או יתוקן, אנא צור עמנו קשר בכתב לפי פרטינו המופיעים מטה, וציין כי אתה מעוניין שמידע זה, השמור במאגרי המידע של מפעילת האתר, יימחק, ישונה או יתוקן. שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של מפעילת האתר איננה מונעת שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל. 

אתה מודע כי מחיקת המידע משמעה שלא תוכל לשחזר את המידע ולעשות שימוש במידע שנמחק במידה ותתחרט על בקשת המחיקה המועד מאוחר יותר.

מפעילת האתר תסיר את הנתונים ממאגר המידע תוך זמן סביר. 

למרות בקשת המחיקה, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע מסיבות משפטיות, בהתאם להוראות החוק. 


שמירת המידע  

מפעילת האתר תשמור את המידע שלך במטרה לספק לך שירותים. מפעילת האתר תשמור את המידע שלך כל עוד הנך חבר מועדון או כפי שנדרש כדי לספק לך שירותים. אם ברצונך לבטל חברות כחבר מועדון לדוגמא או לבקש שלא נשתמש במידע שלך כדי לספק לך שירותים, צור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני המפורט במדיניות פרטיות זו. אף על פי כן, מפעילת האתר תשמור את המידע שלך ותשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלה, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלה.


פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים 

יתכן שמפעילת האתר ו/או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כשרתי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך חיבור לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות (להרחבה על "עוגיות" וטכנולוגיות ודמות ניתן לפנות לסעיף "עוגיות וטכנולוגיות דומות" במדיניות הפרטיות). השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות נתון למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר.


"Cookies" – "עוגיות" וטכנולוגיות דומות

"עוגיות" הן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, זאת על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך לך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים ב"עוגיות" וטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל "עוגיות" ולמחוק "עוגיות" קיימות.

בעלת האתר לא מחייבת אותך לקבל "עוגיות" ובאפשרותך להימנע מקבלת "עוגיות" בכל עת, על ידי שינוי ההגדרות במכשיר האלקטרוני בו אתה משתמש. יחד עם זאת, יתכן כי חלק ממאפייני האתר יפעלו באופן לקוי אם תסרב לעשות שימוש ב"עוגיות". מדיניות  פרטיות זו כוללת את השימוש ב"עוגיות" באתר זה בלבד ולא כוללת את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.


שימוש של האתר על ידי ילדים

בעלת האתר לא תעשה במודע שימוש בפרטים אישיים של ילדים מתחת לגיל 18 לצורכי פרסום ונקיטת דרכי שיווק. במידה והנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה כאמור, עליך להצהיר כי גילך הוא לפחות 18 שנים. אם גילך מתחת ל-18 שנים, הרישום יבוצע בכפוף לאישור הורה או אפוטרופוס חוקי. בלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר אינה אוספת מידע מזהה מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא ידע אותנו על כך מיידית.

 

הגבלת אחריות

אספקת מוצרים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומורן טרסוב אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

מורן טרסוב אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, מוצר, דעה ועמדה המוצגים באתר. ובאתרים המקושרים אליו נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה, מורן טרסוב לא תהיה אחראית לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים באתר.

באם המידע ו/או המוצרים הזמינים באתר יכילו טעויות, למורן טרסוב לא תהיה אחריות לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע ו/או כתוצאה מאי-יכולת לעשות בהם שימוש.

מורן טרסוב אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי הנובע מהשימוש במוצרים הנמכרים באתר ו/או בכל מידע ותכנים המופיעים באתר.

המשתמש מסכים שלא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי מורן טרסוב בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתר שפנה אליהם באמצעות הקישורים של האתר של מורן טרסוב.

מורן טרסוב אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מורן טרסוב ומי מספקיה ו/או מי מטעמה.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה והדמייה בלבד. 


שימוש ורכישה באתר

המשתמש יבחר את המוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש ויוסיף אותם ל"סל הקניות", לאחר שיסיים המשתמש לבחור את המוצרים ישלים את הליך הרכישה במעבר ל"קופה".

המשתמש יידרש להקליד מספר פרטים כפי שיופיע בטופס התשלום. הקשת הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, כאשר מילוי פרטים אלו מחייב את המשתמש בביצוע העסקה.

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

המשתמש יבצע את התשלום באחת מהדרכים הבאות:

  • כרטיס אשראי תקף ותקין אשר חברת האשראי מאשרת את השימוש וגודל העסקה המבוקשת.

  • ביצוע חיוב דרך חשבון/שירות "פייפאל"

בכל מקרה, השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה ע"י חברת האשראי של הלקוח או ע"י חברת "פייפאל". ובנוסף בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי של חברת "מורן טרסוב" בעת השלמת הליך המכירה. הפרטים, כפי שהוזנו בדף ההרשמה, וכן רישום העסקה באתר החברה יהיוו את אישור הפעולות ותזמונם בפועל.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או ע"י פאייפאל יקבל הודעה מתאימה, במידה ולא פעל המשתמש להסדרת תשלום העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה מורן טרסוב את העסקה כמבוטלת.

בכל מקרה, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.

ביטול עסקה

ככלל רשאי המשתמש לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות אל מורן טרסוב 

במקרה של ביטול העסקה יחויב המשתמש בדמי המשלוח לשני הכיוונים ומורן טרסוב רשאית לנכות בנוסף כל הוצאה נוספת שתגרם לחברה בצורה ישירה בעקבות ביטול העסקה .

במידה וסופק המוצר למשתמש על פי אופן האספקה שסוכם ברכישה, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום, בתנאי שתוך תקופה זו ישיב את המוצר למחסני מורן טרסוב. ללא פגם, ללא נזק וכשלא נעשה בו שימוש ועל חשבונו.

המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר המדובר כבר נשלח ע"י החברה.

מורן טרסוב תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  • במקרה ותקלה טכנית מנעה שימוש תקין באתר החברה וגרמה לשיבוש בהזמנה.

  • נפלה טעות באתר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

  • במקרה ותקלה גרמה לשיבוש בתקשורת ברשת התשלומים של כרטיסי האשראי בישראל אם ע"י שב"א, חברות האשראי או כל גורם אחר אשר מנעה ממורן טרסוב לבצע חיוב תקין של כרטיס האשראי בגין הרכישה.

  • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

  • במידה והרכישה בוצעה כנגד הנהלים התקינים של מורן טרסוב

הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

במידה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית מורן טרסוב לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

החזר כספי תמיד יעשה באותו אופן בו שילם המשתמש.

אספקה

מורן טרסוב תפעל כדי לספק את המוצר, לכתובת שציין המשתמש בעת ההזמנה, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי או דרך Paypal.

מורן טרסוב לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

  • כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

  • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

  • כל סיבה שאינה בשליטת ״מורן טרסוב".

באזורים המוגבלים לגישת חברת השליחויות, מורן טרסוב תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמשים במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע"י המשתמש במעמד הרכישה. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב המשתמש כוללים בין היתר את עלות הטיפול ואריזת המוצר..

שירות לקוחות

ניתן לפנות אלינו הן בטופס מקוון או באימייל, בכל עת ובכל עניין, נציגי מורן טרסוב יעמדו לרשות המשתמשים באימייל או בטלפון .

במקרים מורכבים מומלץ להפנות פניה מקוונת בתוספת מספר טלפון ונציג מטעמנו ייצור קשר טלפוני עם המשתמש בהקדם .

זכויות יוצרים וקניין רוחני

מורן טרסוב היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל הנוגע למוצרים הנמכרים באתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה מראש ובכתב ממורן טרסוב


נהלי אבטחה 

בעלת האתר נוקטת אמצעי זהירות על מנת להגן על המידע ומטמיעה מערכות הגנת מידע באתר. כאשר נאסף מידע דרך האתר, המידע מוצפן ומועבר בדרך מאובטחת. למרות שמערכות מסוג זה מפחיתות את הסיכון לכניסה לא מורשית הן לא מספקות אבטחה מלאה. לכן, מפעילת האתר אינה מבטיחה כי המערכת חסינה לחלוטין מפני כניסה שאינה מורשית למידע המאוחסן בה. 

אין במדיניות הפרטיות של מפעילת האתר כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין. 


פרטי יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בעניין מדיניות זו, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות כל אמצעי דרכו מסרת מידע פרטי, וכן באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל Thetarasovfamily@gmail.com  . 

תאריך עדכון אחרון 28 דצמבר, 2022

bottom of page